To Top

ANUNȚURI - HÍRDETMÉNYEK

Filename Size
An Adobe Acrobat file Rezultate finale 1.18 MB

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - VEZETŐTANÁCS

Membrii - Tagok →
Filename Size
A Microsoft Word file Membrii CA 12.47 KB
A Microsoft Word file Organigrama Arkos 2021 44.5 KB
Hotărâri - Határozatok →
Graficul ședințelor- Vezetőtanács ülések →
REGULAMENTE - ROFUI, RI - BELSŐ SZABÁLYZATOK →

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ - DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG

Filename
A Microsoft Word file Decizie constituire CA

TRANSPARENȚA SALARIALĂ - BÉREZÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Filename

GRĂDINIȚA - ÓVODA

Filename
A Microsoft Powerpoint file Raport gradinita 2020-21

Profesori, angajați - Pedagógusok, alkalmazottak

Filename

INFORMATII PENTRU ELEVI - TANULÓKNAK

Filename

INFORMAȚII PĂRINȚI - SZÜLŐKNEK

Filename
An Adobe Acrobat file Ordin 5338 modificat

BUGET - KÖLTSÉGVETÉS

Filename

PLAN DE DEZVOLTARE - FEJLESZTÉSI TERV

Filename Size
A Microsoft Word file 1. Calendarul activitatilor educative 2021-22 62.21 KB
A Microsoft Word file PDI 2019-2023 720.87 KB

RAPOARTE - BESZÁMOLÓK

Filename Size
A Microsoft Powerpoint file Raport gradinita 2020-21 30.04 MB
A Microsoft Word file raport starea inv 2020-21 13.17 MB

COMISII - BIZOTTSÁGOK

Filename

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA

Filename Size
A Microsoft Powerpoint file BEIRATKOZAS ELOKESZITO OSZTALYBA 2.18 MB

Declaratii de avere si de interese - Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Filename Size

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Dr. Gelei József Általános Iskola
Árkos

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account