To Top

Bine ați venit!

VIZIUNEA ŞCOLII  ponește de la următorul moto:

„Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizarea omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil.”                                                                                                                                                                                                                                              Immanuel Kant

Ne propunem să rămânem o școală prietenoasă, deschisă și sigură, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală, pentru eficienţa activităţii instructiv-educative. Scopul nostru este păstrarea identității etnico-culturale, asigurarea condiţiilor optime de învățare, asigurarea egalității la șanse și, nu în ultimul rând,  siguranța necesară unui învăţământ de calitate.

III.2. MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala noastră este ca o familie mare în care învăţăm, muncim, ne bucurăm împreună.

Misiunea prioritară a şcolii noastre este aceea de-a menține elevii la cursuri, a crește numărul de elevi pentru a separa clasele simultane în clase normale. Instruirea şi educaţia sunt cele mai importante activităţi ce se desfăşoară în cadrul școlii noastre,  copiii reprezintă prioritatea acţivității noastre zilnice, dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui copil, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. Școala trebuie să dezvolte comunicarea deschisă, asertivă, să promoveze inovația, inițiativa personală și participarea activă la viața comunității .

      Şcoala noastră oferă program „Școală după școală„ și un program atractiv de activităţi extraşcolare care datorită numărului mic de elevi, este mai diversificat și se desfăşoară într-un ambient familial.

    Proiectarea managerială include un spaţiu însemnat practicilor pedagogice centrate pe elev, dar şi includerii unor discipline opționale prin CDS care ajută elevii în obținerea de rezultate bune și foarte bune la diferite examene. Suntem deschişi la orice schimbare pozitivă pentru a menţine elevii la şcoala noastră, misiune care nu poate fi îndeplinită fără ajutorul părinţilor şi al comunităţii.


Tinte strategice

 • Menţinerea elevilor la şcoală prin stimularea permanentă a interesului părinților în a-și inscrie copiii la școală în mediul rural
 • Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor
 • Îmbunățățirea imaginii unității școlare și promovarea acesteia în comunitate
 • Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate

 

  Școala este situata pe strada Szentkereszthy Bela nr.34 ,în centrul Arcușului , grădinița funcționează împreună cu creșa  de copii(funcționarea creșei este asigurată de Fundatia Diakonis ți primăria comunei Arcuș) în clădire separată ,tot  în centrul comunei.

             Şcoala Gimnazlă Dr.Gelei Jozsef este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea social.

Şcoala noastră este ca o familie mare. Contăm pe calităţile pe care le cultivăm la elevii noştri: seriozitatea, punctualitatea, toleranța, spiritul de echipă, aprecierea muncii celorlalţi,păstrarea tradițiilor şi competitivitatea. Toate acestea constituie mobilul pentru atingerea standardelor de calitate. Colectivul de cadre didactice îndrumă elevii nu numai în activităţi specifice de învăţare ci şi în activităţi extracurriculare. Neobişnuiţi cu jumătăţi de măsură, profesorii se implică total, cu dăruire în această grea, dar frumoasă profesie, indiferent de contextul social-politic şi financiar al vremurilor în care trăim. Este poate şi un privilegiu că ne bucurăm întotdeauna de tinereţea, entuziasmul şi talentul creator al elevilor noştri.

 Scoala școlarizează preșcolari si scolari astfel:

 • Ciclul preprimar = cu 2 grupe de prescolari, respectiv grupa mare-mijlocie si grupa mica în total 27 elevi
 • Ciclul primar 3 clase- clasa pregatitoare-cls I, clase II – III; clasa a IV-a
 • Ciclul gimnazial 3 clase- Clasa a VI normal 8 elevi
 • Clasa VII normal 12 elevi
 • V- VIII clasă simultană cu 15 elevi
 • În școala noastră din anul școlar 2020-2021 funcționează creșă de copii și grădiniță cu program prelungit cu capacitate de 16-20 copii,cu personal calificat de supraveghere,condiții optime.
 • La clasele primare funcționează programul Scoală după școală, tot cu ajutorul Fundației Diakonia.

Resurse materiale:

Școală nouă ,reabilitată și extinsă în 2013, avem centrala proprie, școala dispune de săli spațioase, luminoase, , cu toate conditiile necesare, cu grupuri sanitare in incinta școlii.Sălile pentru clasele pregătitoare dețin mobilier conform vârstei, respectând particularitățile de vârsta ale elevilor

 • Săli de grupă: 2
 • Săli de clasă: 5
 • Cabinete: 2 (de informatică, cu 10 de calculatoare,cabinet de chimie-fizică)
 • Teren de sport: 1
 • Biblioteca :1 fără post de bibliotecar
 • Resurse umane: Resurse umane:

Elevul trebuie să găseasca în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoștiințele necesare trecerii intr-o treaptă superioară a învatamantului, ci si un cadru propice dezvoltarii personalitatii lor ca viitori cetateni, capabil sa faca fata cerintelor contemporane;

Cadre didactice titulare

 • Cadre didactice: 2 educatoare, 3 invăţători,15 profesori.
 • Grupe de grădiniţă: 2 cu 27 de copii
 • Clase de studiu- învățământ simultan: 3 clase 0 - IV cu 45 de elevi;
 • 3 clase V-VIII cu 35 de elevi
 • Personal conducere: 1 director
 • Personal auxiliar : 1 secretar cu ½ normă , 1 contabil cu PFA
 • Personal nedidactic: 1,25 post de îngrijitor ,1 muncitor cu ½ normă

 

ROVACCINARE

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Dr. Gelei József Általános Iskola
Árkos

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account