To Top

AZ INTÉZMÉNY NÉVADÓJA

József Gelei 1885 1952 Hungarian zooligist

 1885. AUGUSZTUS 20-ÁN SZÜLETETT A SZÉKELYFÖLDÖN LÉVŐ HÁROMSZÉKI ÁRKOSON. ELEMI ISKOLÁI ELVÉGZÉSE UTÁN A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS KOLLÉGIUMBA ÍRATTÁK BE A SZÜLEI. A GIMNÁZIUM ELVÉGZÉSE UTÁN A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN TANULT, AHOL TERMÉSZETRAJZ-VEGYTAN SZAKON SZERZETT DIPLOMÁT 1905-BEN.

EGYETEMI ÉVEI ALATT APÁTHY ISTVÁN VOLT RÁ A LEGNAGYOBB HATÁSSAL, AKI 1905-BEN DEMONSTRÁTORKÉNT ALKALMAZTA AZ ÁLLATTANI INTÉZETBEN. 1906-BAN APÁTHY KIKÜLDTE GRAZBA, AHOL GRAFF LAJOS ZOOLÓGUS PROFESSZOR MELLETT TANULHATOTT. DOKTORI OKLEVELÉT 1908-BAN SZEREZTE MEG, EGY ÚJ ÖRVÉNYFÉREGRŐL, AZ OLISTHANELLA HUNGARICARÓL ÍRT DOLGOZATÁVAL.

1912-TŐL AP ÁTHY INTÉZETÉBEN KUTATOTT MINT BERENDELT KÖZÉPISKOLAI TANÁR. 1912 ÉS 1913 KÖZÖTT EGY ÉVIG MÜNCHENBEN RICHARD HERTWIG MELLETT, MAJD ÚJABB EGY ÉVIG WÜRZBURGBAN TH. BOVERIVEL, A VILÁGHÍRŰ FEJLŐDÉSBIOLÓGUSSAL DOLGOZOTT.

1914-BEN EGYETEMEI MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN ÖSSZEHASONLÍTÓ SEJTTAN TÁRGYKÖRBŐL. APÁTHY INTÉZETÉBEN MŰKÖDÖTT 1919-IG, AMIKOR A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS FŐGIMNÁZIUM TANÁRÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

A KOLOZSVÁRI EGYETEM SZEGEDRE TELEP ÜLÉSÉT KÖVETŐEN, APÁTHY HALÁLA UTÁN, 1924-BEN KERÜLT A SZEGEDI EGYETEM ÁLTALÁNOS ÁLLATTANI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ BONCTANI TANSZÉKÉNEK AZ ÉLÉRE.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSEKÉNT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1923-BAN LEVELEZŐ TAGJÁVÁ, 1938-BAN PEDIG RENDES TAGJAI KÖZÉ VÁLASZTOTTA.

A SZEGEDI EGYETEM IRÁNYÍTÁSÁBAN IS SOK MUNKÁT VÁLLALT. A MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARNAK 1929-30-BAN ÉS 1935-36-BAN VOLT A A DÉKÁNJA EGYETEMNEK PEDIG AZ 1937-38-AS TANÉVBEN REKTORA.

1940-BEN, AMIKOR ERDÉLYT VISSZACSATOLTÁK MAGYARORSZÁGHOZ, ÉS A SZEGEDI EGYETEM VISSZAKERÜLT KOLOZSVÁRRA, GELEI IS VISSZAMENT AZ EGYETEMMEL ERDÉLYBE.

1944 ŐSZÉN AZONBAN ISMÉT EL KELLETT HAGYNIUK KOLOZSVÁRT, ELŐSZÖR BUDAPESTRE MENEKÜLTEK, MAJD AZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEGHÍVÁSÁRA A BIOLÓGIAI INTÉZET VEZETŐJE LETT SZEGEDEN.

EKKOR MÁR SOKAT BETEGESKEDETT, DE MUNKAKEDVE, TUDOMÁNYOS LELKESEDÉSE TÖRETLEN VOLT. VÉGÜL 1952. MÁJUS 20-ÁN BUDAPESTEN ÉRTE UTÓL A HALÁL.

TAGJA VOLT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁGNAK, ALELNÖKE 1929-32 KÖZÖTT AZ ALLATTANI SZAKOSZTÁLYNAK, ÉS ALAPÍTÓ TAGJA A MAGYAR BIOLÓGIAI EGYESÜLETNEK.

GAZDAG TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA AZ ÁLLATTAN, A SEJTTAN ÉS A MIKROTECHNIKA ÁLTALÁNOS BIOLÓGIA ÉS ÖRÖKLÉSTAN TERÜLETÉRE TERJEDT KI. A PROTOZOOLÓGIA VILÁGSZERTE ELISMERT TUDÓSA, A SZÖVETTANI KUTATÁSOK NAGYMESTERE VOLT.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Dr. Gelei József Általános Iskola
Árkos

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account